آخرین خبرها

آفت دهان را بر مبنای طب سنتی تدبیرش کنیم

درمان #آفت_دهان

آفت دهان یا گرم است(یعنی گرمی می‌خورد آفت می‌زند) ویاسرد است،

🔸اگر از گرمی باشد⇦مزمزه رب انار،صبح وشب،،حجامت عام و حجامت چانه.

🔹اگر از سردی است(یعنی وقتی که استرس داشت دهانش آفت می‌زند)⇦ مزمزه عسل،شب ناشتا.

🌏کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
┄═•❁🍃🌸🍃❁•═┄
🌱  @tebiranii  🌱