آخرین خبرها

پنیر و مضراتش

آیا میدانید❓

🔸مصرف پنیر به عنوان صبحانه باعث سردی بدن و در نتیجه بدن مستعد سرماخوردگی میشود.
همچنین پنیر باعث خلط گلو میشود.
👌بهترین زمان مصرف پنیر شب و با گردو میباشد.

http://sapp.ir/partosabzehastii