آخرین خبرها

تغذیه های جایگزین برای مواد غذایی مضر بر مبنای طب سنتی

✅بهترین جایگزین ها برای مواد غذایی مضر👇👇

  🔷بهترین جایگزین شکر :

⬅️عسل می باشد.

🔶بهترین جایگزین نوشابه :

⬅️شربت آب لیموبا عسل می باشد.

🔷بهترین جایگزین داروهای شیمایی جنسی : 

⬅️مصرف پیازوعسل می باشد.

 🔶بهترین داروی کم خونی :

⬅️ مصرف عسل وپسته می باشد.

🔷هترین داروی پروستات :

⬅️ گرده گل حاصل ازگرده افشانی توسط زنبورعسل میباشد.

http://sapp.ir/partosabzehastii