آخرین خبرها

ادرار و ناراحتی های نگه داشتن ادرار بر مبنای طب سنتی

✍پیامدهای ناگوار نگه داشتن ادرار

💠تب
💠کیست
💠سنگ کلیه
💠عفونت معده
💠درد هنگام دفع
💠عفونت مجرای ادراری
💠درد قسمت تحتانی شکم
💠تورم مثانه و خطرسرطان

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿