آخرین خبرها

رازیانه عرق تمیزش داروی ویژه برای چشمهای بلغمی و ضد آب ریزش چشم بر مبنای طب سنتی

#رازیانه
🍃🍃🍃🍃🍃
ریختن عرق رازیانه در چشم یا شستشوی چشم با آن بلغم موجود در چشم را حل کرده و باعث تیزی دید میگردد.
🍃 همچنین خوردن رازیانه نیز باعث تقویت چشم میشود.
🍃رازیانه درمان کننده آبریش چشم یعنی آب در چشم آمدن است.
🍃 برای درمان تنبلی چشم خوب است که صبحها چشم را در آب سرد حرکت دهیم و همین طور عرق رازیانه یک قطره در هر چشم بچکانیم.
🍃🍃🍃🍃🍃
🍑@tebiranii🍑