آخرین خبرها

تخمدان و ضعف تخمدان و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی و روش بارداری ناتوانان تخمدان

✅درمان #ضعف تخمدان و کمبود هورمون

علت آن عبارت است از:

۱⃣سردی مزاج یا بلغم که مانع رسیدن خون کافی به تخمدان می شود؛
۲⃣رسیدن رسوبات سودایی که مانع رسیدن خون کافی به تخمدان می شود؛

۳⃣غلظت خون مانع رسیدن خون کافی به تخمدان می شود؛
۴⃣تحریکات تخمدان به سبب جلوگیری ها از انعقاد کم می شود؛ چون تخمدان تخمک تولید می کند و این تخمک ها جذب نمی شوند و از بین می روند. خانمی که یک سال جلوگیری کرده است.

باید یک سال صبر کند تا بچه دار شود. درمانش عبارت است از:
۱⃣ باه زنان (جرجیر): ترکیبی از تخم شاهی، گل سرخ تبریزی و… است. هر شب یک قاشق مرباخوری از آن را از هفتم قاعدگی تا چهاردهم قاعدگی مصرف کنید و شب چهاردهم همبستر شوید.
۲⃣خوردن شاهی: در روایت آمده است: خوردن شاهی محرک تخمدان و محرک شهوت خانم هاست.
۳⃣ خوردن پیاز.💟