آخرین خبرها

خربزه ناشتا خوری سبب سوهاضمه و گرفتگی عضلات و تب

💊💊💊💊🔕🔕🔕
🔴هرگـــز ناشتا خربزه نخورید

خوردن خربزه ناشتــا و با شکم خالی موجب بروز سوء هاضمه، گرفتگی شدید عضلات، فلج و تب صفراوی میشود!

👈بهترین زمان مصرف:
میان ۲وعده غذایی

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿👈