آخرین خبرها

لک صورت و راهکاردرمانی بر مبنای طب سنتی

🖍🖍🖍🖍💊💊#درمان‌لک‌های‌صورت:

الف ) سرکه انگبین (۲ واحد عرق نعنا + ۲ واحد عسل + ۱ واحد سرکه انگور طبیعی ) یک سوم لیوان از این شربت ریخته و باقی را آب ریخته و شبها قبل از خواب میل شود .

ب ) استفاده از حنای سدر + سرکه

ج ) حجامت عام ماهی یکبار (۲ الی ۳ مرتبه )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅🌹╮
@tebiranii
╰🌹┅══🍃══┅╯🇮🇷