آخرین خبرها

طب سنتی و موضوعات نوین بیماریها در قرن ۲۱

چنددقیقه فکرکنیم ️❗️
آقایان و یا خانمهای عضو گروههای طب سنتی و اسلامی
تحقیقات میدانی و کتابخانه ای خودتان را چندپله بالا ببرید درباب موضوعات مهم مثل سرطان ها با نگاه طب سنتی بیشترمیدان بدهید به آخرین یافته های جدید و
یا میکروب هلیکوباکتر یعنی تماس لب با اندام جنسی که در کشور گرفتار و سکوت شده
واقعا امروز شلوغی مطب ها درکدام حلقه گمشده پزشکی نهفته است
برای دفع سموم ازبدن چه کنیم
سموم ترافیک
سموم اب نیترات دار
سموم درتغذیه
سموم دردانه تراریخته
چه باید کرد حتی شما یک نفر
باید فکرکنیم❗