آخرین خبرها

عسل خوری برای افراد دیابتی بر مبنای طب سنتی

سوال

استاد عسل خوردن زیادی مشکل ایجاد نمیکنه؟ به دیابت منجربشه؟

 جواب

سلام عسل گرم و اندکی خشکه و استمرارش برای مزاج صفراوی بایستی با چندقطره اب لیمو و یا مصلح آن باشه

عسل سالم ( عسل کوهستان و عسل سخره و عسل طبیعی ) مشکل دیابت درپی ندارد و هم اکنون در مراکز معتبر عسل فروشی یافت میشود