آخرین خبرها

اسفرزه درمانگری برای دفع خلط صفرا و اسهال و رفع یبوست و ایجاد آرامش و تاول دهان

 ⚜مصارف و کاربردهای این دانه کوچک⚜

✅ اسفرزه ملین قوی است و معمولا به عنوان ملین مکانیکی به همراه سایر ملین ها مانند برگ سنا، برای رفع یبوست ناشی از تنش زیاد و یا آرامش زیاد روده به کار می رود.

✅ اسفرزه دارویی مفید برای اسهال است و معالج مؤثری برای بسیاری از مشکلات روده مثل سندروم های دردناک روده، قولنج های مزمن و درد قولون می باشد.در هندوستان به طور معمول برای درمان اسهال خونی به کار می رود.

✅ مضمضه آب اسفرزه برای درمان تاول دهان مفید است.

? @tebiranidatblogfadatcom ?