آخرین مطلب

بیقراری و بی تابی و عصبانیت در اطفال

🔴 بی‌تابی و #عصبانیت در کودکان

♻️ کودکی که دچار #بی‌قراریشبانگاه و غلتیدن در بستر هست، #کم‌اشتهاست، ترشی‌ها را دوست دارد و از شیرینی و چربی متنفر است، دچار #غلبه صفراست.

✅ برای درمان باید غذاهای گس‌مزه، آب انار و ترشیجات دیگر به او داد.

✅ اما اگر کودک عصبی، #کم‌خواب و #بی‌خواب بود، ناخن می‌جوید، جیغ می‌کشید یا حتی خودزنی می‌کرد، دلیل آن #ضعف و #غلبه‌ی_سردی است.

✅ برای درمان باید پسته، گردو و مخصوصا بادام، فسنجان و سوپ گندم بخورد.
ضمن آنکه دمنوش #اسطوخدوس و #عطر_گرم شبانگاه بسیار کمک‌کننده خواهد بود.