آخرین مطلب

بیرون زدگی مقعد و راهکار طب سنتی

👈درمان بیرون زدگی مقعد

🔹خروج وورم مقعدعمومابعلت رطوبت وبلغم زیادهست که باعث نرمی روده وورم آن ازمقعدمیشود.
که بعلت سردی وضعف روده فردبرای خروج مدفوع,به اجبارفشارزیادبه خودوارد میکند که نتیجه آن ,ورم وخروج مقعدهست.

⬅️پرهیزات:

🔻غذاهای طبع سردوبلغم زا مانند:چای,خربزه,هندوانه ,آب خوردن زیاد,لبنیات,نوشابه و…

🔸پرخوری نداشته باشند.

🔸حذف تدریجی ناهار

🔸درجای سردننشینندوباآب سردموضع رانشویند.

⬅️درمان:

🔹سورنجان،آویشن،بلوط،پودرپوست انار,همه پودرشده مانندآرد،هربار۱قاشق مرباخوری ازاین پودربا۱قاشق چایخوری روغن زیتون و۱قاشق چایخوری عسل مخلوط کرده بصورت خمیردرآورده،صبح وشب روی موضع بمالند.

🔹صبح،ظهروشب یک عددآجر,آجرهای قدیمی روی گازگذاشته تاداغ بشود, چندلایه حوله یاپارچه روی آن قراربدهند وروی آن بنشینند،باراول احتیاط کنندتانسوزند….

🔹آویشن،سیاهانه،کندربمقدارمساوی پودرشده با۳برابرعسل مخلوط شود,۱قاشق مرباخوری نیم تایکساعت قبل غذامیل کنند.

🔹بادکش گرم وخشک ناحیه ساکرال(کمر)صبح وشب بمدت ۵دقیقه.

⬅️درصورت نیازباتجویزطبیب وپزشک حاذق طب سنتی,فصدانجام دهند..

رحیق #طبایرانی #طباسلامی #طب_سنتی #خیراندیش

نسخ_استاد 🎪🍓🌱˼

♡› http://splus.ir/tebiranii
https://eitaa.com/Tebiranii
https://rubika.ir/tebiranii
https://ble.ir/tebiranii
https://gap.im/Tebiranii
https://iGap.net/tebeiranii