آخرین مطلب

شفا بخشی برای بیماران با آب های خاص و غفلتهای ما

🌹🇮🇷شفابخشی خاص با اب های نوشیدنی
۱- اب زمزم ( همه از حاجیان خودمان اب زمزم را بعنوان سوغات خاص طلب کنیم )
۲- آب نیسان با دعاهای ان درمفاتیح الجنان
۳- شربت تربت امام حسین ع با دعای خاص ان درمفاتیح الجنان
۴- آبی که هفتادبار سوره حمدبرآن قرائت شده باشد

در این زمینه صدها اثر مجرب درکتب در کتابخانه های اسلامی وجوددارد که ما درمان را فقط و فقط به دکتر میدانیم ؟؟؟؟؟؟/