آخرین مطلب

هموروئید یا بواسیر با روش سیاهدانه بر مبنای طب سنتی

🔷بهبود_هموروئید

👈۱ق.غ سیاهدانه راروی حرارت تفت دهیدوبا۱ق.غ سیاه دانه تفت داده نشده ترکیب کنیدوپودر کنید.
🔻 روزانه نصف ق.چ از آن ترکیب را با آب بخورید.

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید