آخرین مطلب

واریکوسل یا واریس وریدی بیضه ها و علت یابی

و اریکوسل (واریس وریدی بیضه)

✍️ آیت الله ضیایی:

واریکوسل از بیماری‌های برگشت پذیر است.

علل بیماری واریکوسل:
۱ـ غلظت خون،
۲ـ گردش‌خون ضعیف،
۳ـ شورت تنگ،
۴ـ شلوار تنگ،
۵ـ گذاشتن تلفن همراه (موبایل) در جیب شلوار یا کنار کمر،
۶ـ ضربه،
۷ـ تصادف،
۸ـ سقوط،
۹ـ مصرف داروهای هِمُوتُراپی،
۱۰ـ حمّام‌های سُونا (خشک‌و مرطوب)، جَکوزی و استخر آب سرد تگری.

واریکوسل شدید جرّاحی لازم دارد (توسّط متخصّص اورولوژی، یا متخصّص دستگاه تناسلی).
@soroshesalamati