آخرین خبرها

مزاج یابی در طب سنتی

💊💊💊✨﷽✨

✍️بیشتر بیماری ها از #سردی نیست❗️

💢 این عبارات که ۹۹٪ بیماری ها از سردی است با اصول #طب_سنتی بیگانه است. حکمت های #طب_سنتی را با ادعاهای غیر مستند از بین نبرید

🔰 بدنبال آن تحلیل می کنند که #مزاج اکثر مردم سرد است و مردم را تشویق به خوردن گرمی می کنند.

طب سنتی معتقد به چهار مزاج است که هر کدام متناسب با شرایط فصلی، منطقه ای، نسبت به مدار های مناطق حاره، مدار مناطق معتدله، مدارهای نزدیک به قطب و غیرو متفاوتند. #مزاج مناطق کوهستانی، دشت ها، کویر، مناطق جنگلی، مناطق مرطوب و بارانی و امثال آن را هم در نظر بگیرید. فرهنگ تغذیه مردم و سبک تغذیه را هم در شهرها و روستاهای مختلف به حساب آورید

💢 اعلام قانون کلی غلبه سردی باعث انحراف در شیوه درمان می شود. مثلاً با این استدلال که بیمار سوداوی است و سودا سرد است بیمار را گرمی می دهند و بیچاره می کنند.

یک #طبیب سنتی باید شرایط مزاجی بیمار را بررسی کند و بر اساس آن حکیمانه درمان کند. گاهی لازم است مزاج بیمار را به سردی گرایش دهیم و گاه به گرمی و گاه به خشکی و یا تری❗️ باید مزاج بیمار را به مرکز تعادل بین مزاج های چهارگانه هدایت نمود

💠💠 استاد #سیدمحمد_موسوی
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
https://telegram.me/s_m_mousavi_peykshafa
🍃🌺🍃🌺🍃🌺