آخرین خبرها

فرنجمشک و خاصیتهای آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊👈خواص فـرنـجـمـشڪ

برای درمــان👇

🔹دردمفاصل واسپاسم هاےعضلانۍ
🔸ٺنش هاےعصبےواضطراب
🔹سردردهاےعصبےوخواب آور
🔸آرتریت وتب یونجہ وفشارخون
🔹تومور،سرطان ڪبد،مثانه وپروستاٺ
🔸خستگــےمفرط
مفیداست

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید