آخرین خبرها

فصل پاییز و تغذیه های گرم زمستانی

🔥 #گرم‌ترین‌ماده‌غذایی🔥

✨گرم ترین ماده ی غذایی برای سردترین روزهای سال، شیره ی انگور و عسل است.

⬅️تریب عسل با فلفل با ترکیب یک به چهار (یک واحد فلفل و ۴واحد عسل) گرم ترین غذا است که حتی توی برف هم می توانید لباستان را در بیاورید. (فلفل سیاه گرم تر است)

🔹این نسخه برای کوهنوردان در روزهای سرد بسیار مناسب است.
@tebiranii *