آخرین خبرها

خارش کف دست و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

#درمان_خارش_کف_دست

🍃اگر دست با خشکی همراه است↯

✍️ خوردن سرکه انگبین شبی یک لیوان قبل خواب

💦🍃اگر دست باتعریق همراه است↯

✍️ مصرف سرکه انگبین بایک قاشق مربا خوری اسفند به شرط آنکه فقط قورت داده شود

📚: حکیم خیراندیش
@tebiranii2 *