آخرین خبرها

انگور و خاصیت گسترده آن

🍇 از انگور جدا نشوید!

👈 از انگور به هیچ وجه جدا نشوید، در فصل انگور خود انگور و فصل غیر انگور، کشمش بخورید.

👈 می گویند فرعون ۶۰۰ سال عمر کرد و در تمام عمرش کشمش می خورد.

👈 کشمش صفرازاست البته دم زا هم هست پس در کنارش آب بخورید.

👈 انگور برای همه خوب است، حتی برای دیابتی ها و بویژه برای دیابت سرد که بیشترین نوع دیابت شایع در جامعه است.

👈بهترین نوع انگور، انگور قرمز است.

« برگرفته از بیانات ارزنده پروفسور خیراندیش، پدرطب سنتی ایران»

💠 کانال طب سنتی سورِنا
👇👇👇👇
🌐 @SorenaNews
💠 www.sorenaNews.com