آخرین خبرها

مزاج بدن و شغل یابی بر اساس مزاج بر مبنای طب سنتی

📚📚📚🔰 نقش مزاج در تعیین شغل

✔️خصوصیات رفتاری و استعدادهای هر فرد تا حدود بسیاری متاَثر از مزاج آن فرد می باشد لذا شناخت درست مزاج و ویژگی های آن می تواند برای انتخاب مناسب حرفه و شغل بسیار نقش آفرین باشد .

🔴افراد دموی (گرم و تر ):انسانهایی شجاع و جسور بوده و همواره پیشرو و رهبر گروه می باشند.این افراد توانایی خوبی در مدیریت دارند.مشاغلی همچون فرماندهی نظامی ، سرباز و حتی کارگر که به انرژی بیشتری نیاز دارد مناسب این افراد می باشد.

🌕افراد صفراوی (گرم و خشک ): انسانهایی پر جنب و جوش ، باهوش ، با اراده،ریز بین،منظم و سیستم ساز می باشند،این افراد در رشته های مهندسی و طراحی و هر آنچه که نیاز به پیگیری دارد می توانند موفق باشند.

⚫️افراد سودایی (سرد و خشک ) : انسانهایی دقیق و دوراندیش و محاسبه گر می باشند به طور مثال شغل قضاوت که نیاز به وسواس دارد یا تعمیرات کامپیوتر و موبایل مناسب این افراد می باشد.

🔵افراد بلغمی (سرد و تر ) : انسانهایی صبور و آرام که کمتر عصبانی می شوند لذا در مشاغلی همچون کارمندی،فروشندگی سرایداری که نیاز به حوصله زیاد دارد کارآمد تر می باشند.

🖋 دکتر احمد کریمی (متخصص طب سنتی ایرانی)