آخرین خبرها

فصل تابستان و تغذیه تابستانی بر مبنای طب سنتی

در #تابستان بخورید:
غذاهای سبک مثل #آش ها، #سوپ ها،#خورشت_کدو، #خورشت_قورمه_سبزی (سرخ نشده باشد)، #خورشت_آلوچه، #خورشت_کنگر که به آنها #غوره، #تمر_هندی و #آلو اضافه شده باشد.

👉 @persianmedicine 👈