آخرین خبرها

سینوزیت درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊💊سینوزیت را به روشهای زیر میتوان درمان نمود:

روغن سیاه دانه به روش زیر داخل بینی چکانده شود.
شب اول یک قطره داخل بینی سمت راست.
شب دوم یک قطره داخل بینی سمت چپ.
شب سوم دو قطره داخل بینی سمت راست.
شب چهارم دو قطره داخل بینی سمت چپ.
شب پنجم سه قطره داخل بینی سمت راست.
شب ششم سه قطره داخل بینی سمت چپ.
بعد از این شش روز یک هفته قطره را قطع کرده سپس دوباره به روش بالا یکبار دیگر ادامه دهید. سپس در هفته چهارم استنشاق آب ولرم به همراه یک قاشق مرباخوری عسل در هر دو بینی هر شب انجام شود.
توجه:
مالیدن اسانس نعناع یا روغن سیاه دانه روی پیشانی در این مدت مفید است.
توجه:
در هنگام استفاده از روغن سیاهدانه سر باید کاملا رو به عقب باشد یا سر در حالت سجده قرار گیرد.
توجه:
منظور از تعداد قطره ها تعداد قطره ای است که واقعا داخل سینوس ها شود.
توجه:
استفاده از این قطره معمولا دارای سوزش و ریزش خلط پشت حلق را بیشتر میکند که امری طبیعی است.

توجه
۱٫مالیدن اسانس نعناع یا روغن سیاهدانه یا قطره نازیل روی پیشانی در این مدت مفید است.
۲٫در هنگام استفاده از روغن سیاهدانه، سر باید کاملا رو به عقب باشد یا سر در حالت سجده قرار گیرد.
٣. منظور از تعداد قطرهها تعداد قطره ای است که واقعا داخل سینوس ها شود.
۴٫استفاده از این قطره، معمولا دارای سوزش است و ریزش خلط پشت حلق را
بیشتر می کند که امری طبیعی است.

روش دوم
روش دیگر درمان استفاده از ترکیب یک لیوان آب جوشیده ولرم به همراه یک قاشق مرباخوری جوش شیرین جهت استنشاق شبانگاه به مدت سه شب سپس یک هفته تعطیل دوباره سه شب این کار انجام گردد. سپس یک هفته استشاق آب و عسل به روش بالا توصیه می شود.
روش سوم
روش دیگر درمان استفاده از بخور اکالیپتوس به مدت ۱۴ شب می باشد.
توجه:
در بین سه روش بالا روش اول از همه بهتر است. ضمنا اگر با روشهای بالا درمان کامل اتفاق نیفتاد باید جهت درمان تکمیلی از زالو درمانی (زیر نظر طب سنتی) استفاده گردد