آخرین خبرها

کودک و ماساژ و خوش اخلاقی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊📚📚
خوش اخلاقی با ماساژ بدن کودک

آیا میدانید هرچقدر کودک اجابت مزاج بهتری داشته باشد, خوش‌اخلاق‌تر است.
ماساژ بدن کودکان بسیار در رشد آنها مؤثر است مخصوصاً ماساژ بدن نوزادان با روغن بادام شیرین یا بنفشه بسیار مفید است.
@drkhodadadii