آخرین خبرها

چشم و علل یابی سوزش بر مبنای طب سنتی

👈سلامــٺ‌چشـم‌ها:

🔵ڪمبۅد مـایعاٺ بـدن،باعـٽ مـے شود چشم ها به میزان ڪافی اشڪ تولید نڪنند…
ڪه این امر باعث سوزش چشم ها میشود.

http://sapp.ir/partosabzehastii