آخرین خبرها

شیربادام داروی تقویت سیستم ایمنی و سردرد و چشم درد بر مبنای طب سنتی

💊💊💊چه افرادی شیر را همراه با بادام بخورند؟

افرادی که زود به زود مریض میشوند، افرادی که پاهایشان درد میکند و افرادی که هنگام سردرد، چشم هایشان نیز درد میگیرد