آخرین خبرها

آفت دهان و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی با پیاز

💊💊✅ برای رفع آفت دهانﭘﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻡ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.

👈ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

👌ﭘﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻓﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ.

✨ کانال درمان های طبیعی پروفسورصادقی👇

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEvFg2lS2P6NXLgJXg