آخرین خبرها

ناخن گرفتن درشب ممنوع

💊💊💊کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
🅾 کلسیم اضافه بدن شبها در ناخن جمع شده و در ساعات آغازین روز به گردش خون برمیگردد، گرفتن ناخن درشب باعث از بین رفتن کلسیم ذخیره میشود .

@sinohehsamdaliri