آخرین خبرها

گلو درد و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

⚛ #درمان_درد_گلو

①←دمکردۀ به دانه
②←جوشاندۀ نخود زرد
③←غرغره کردن با آب اِسفناج
④←بامحلول سرکۀ طبیعی غرغره کنید
⑤←دمکردۀ میوۀ آبنوس (به صورت غرغره)

📚 دکتر حسن ضیایی

🍋 @tebesamen