آخرین خبرها

روغن بنفشه و خاصیت های بیشمار آن برای گرم مزاج ها و سردردگرم و چشم درد گرم

#روغن‌گل‌بنفشه،معجزه‌ای‌ازطبیعت
امام صادق(ع) فرمودند: «روغن بنفشه، روغن بسیار خوبی است زیرا دردهای سر و چشم را از بین می‌برد.»
————
طبع آن روبه اعتدال،خلط‌آور و…
————
#برخی‌ازخواص‌دارویی‌روغن‌گل‌بنفشه⇩
○جهت خواب آوری
○یکی‌ازضروریترین‌وسایل‌نوزادبرای التهاب‌های ران و پوست آنان
○آرامش‌بخش
○نرم ڪننده طبیعی
○ڪمڪ‌به چاق ڪردن صورت
○برای تسکین خارش مهبل
○زیبایی پوست
○ماساژ باروغن بنفشه باعث تقویت موی سر
○برای بازشدن بینی با روغن‌گل بنفشه
○و…
————-
روغن بنفشه با پایه زیتون کاربردش بیشتراست
@F.tebiranii