آخرین خبرها

رحم و راهکارهای چسبندگی بر مبنای طب سنتی

درمان چسنبدگی واژینال
۱-شربت عسل روزی ۳لیوان بخور
۲-صبح ناشتایک قاشق عسل شب یک قاشق عسل
۳-عسل ۲۰سی سی بااپیلیکاتورداخل واژن تزریق کن تا۲۰دقیقه بماندتا۱۴روز تکراار
۴-بعدازدوران تزریق عسل ، روزی یک الی دودانه دودعنبرنسارا فقط پشگل ماده الاغ به واژن تا۷روز
۵-تخم سیاهدانه نیمکوب یک قاشق چای خوری باعسل میل شودتا۴۰ روز
۶- روغن سیاهدانه به پهلوها و پس بادکش  پشت پهلوها  دودقیقه
۸-استفاده ازنوره برای دفع موی زیر بغل و خاصه روی رحم و دوری از تیغ زدن
۸-چای کوهی دم نوش مثل چای میل شود
۹-دوری ازتغذیه سرد
۱۰- مصرف تغذیه گرم
۱۱- پرهیز مطلق ازشستن رحم درایام پریودی
این روشها برای تقویت تخمدان و رفع پولیپ رحم بسیارموثراست