آخرین خبرها

میخچه درمانی بر مبنای طب سنتی

#میخچه_

🌺گل همیشه بهار تازه اش با برگ و ساقه و همه چیز چرخ شود، ۲۴ساعت در سرکه انگور خانگی مانده، سپس در آورده روی میخچه بگذارید،

🌺برگ مورد داخل سرکه انگور خانگی، خیسانده شود، به محل میخچه، بگذارید، چند ساعت بماند،

🌺مغز حرام گوسفند، پیاز پخته و مغز بیدانجیر، مخلوط کنید،به محل بمالید، چند ساعت بماند،

🌺بخور ماست و اسید بوریک دهید،

🌺عنبرنسارا دود دهید،

🌺عسل گون خاص بمالید،

💥میخچه را دستکاری نکنید چون اگر ریشه اش بماند دوباره ریشه میکند،

https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4X6tsmZkU4jog