آخرین خبرها

لیمو عمانی و خاصیت ذاتی آن در رفع خشکی سودا و خشکی صفرا بر مبنای طب سنتی

سوال

استاد گردلیموعمانی که شما برای صفراوی ها و سوداوی ها اصرار میکنی که به اندازه یک نخود روی تغذیه بپاشند مگر چیست و چه کمکی به گوارش میکنه مگر سرد مزاجش نیست

جواب

بلی گردلیمو روی هرغذا صفراوی مفید  و کبد چرب را ارام میکند و کسانی که سر فم المعده شان سوزش دارد یعنی یکی از خشکی ها بر آنها غلبه یافته است

دوز زیاد مصرفش باعث کاهش شهوت جنسی و مانع پرتاب اب منی در دستگاه تناسلی طرفین میشود و‌لذت جنسی کاهش میابد پس به همان یک نخود بسنده کنید