آخرین خبرها

درمان بیماریها نیاز به تدابیر نفسانی و معنوی بر مبنای طب اسلامی

✨نکته طلایی✨

استاد دکتر محمد مهدی اصفهانی از اساتید بزرگ و بنام مکتب طب ایرانی اسلامی به نقل از علامه حسن زاده آملی می گوید:

«بعضی از بیماری ها برای استشفاء، نیاز به تدابیر نفسانی و معنوی دارند.

همه بیماری ها را با دادن منضج و مسهل و داروهای مختلف که در طب سنتی متداول است نمی شود درمان کرد، بلکه یک درمان دیگری هم غالبا لازم است، چرا که ریشه بسیاری از بیماری ها(مخصوصا بیماری های متابولیک مانند دیابت و بیماری های خونی،قلبی، کبدی و…)، گناه(به معنی عام آن مانند حسادت ،کینه، دروغ و…) است، ریشه اش انحراف از «فطرت سلیم» است

?تدابیر نفسانی و معنوی در پیشگیری ، درمان بیماری ها و ارتقاء سلامت/ص۴

t.me/eslamteb