آخرین مطلب

تغذیه و سلامتی در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم

👈 عوامل سلامت در کلام معصومین علیهم السلام

برگرفته از کتاب مفاتیح الحیات

کنترل غذا خوردن و رعایت بهداشت

🟢امیرمؤمنان علی (ع)به امام حسن (ع) می فرماید:

 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

می خواهی چهار خصلت به تو بیاموزم تا از (زحمت ) درمان بی نیاز گردی ؟

عرض کرد:👈🏻 آری .
فرمود : 👈🏻 بر سرسفره منشین مگر آن گاه که گرسنه ای و از کنار سفره بر نخیز مگر وقتی که هنوز اشتها داری و جویدن غذا را به نیکی انجام ده ، و پیش از خوابیدن به دستشویی برو . هرگاه این ها را رعایت کردی از درمان بی نیاز
می شوی.

🟢 امام رضا علیه السلام
می فرماید :

 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

اگر مردم کم غذابخورند، بدن هایشان اعتدال و استواری می یابد و از معصوم سلام الله علیه نقل شده است 👈🏻 هرکس کم غذا بخورد بدنش سالم ماند و قلبش صفا یابد.

🟢رسول خدا صلی الله علیه و آله
می فرماید :

 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

معده ، حوض بدن است و رگ ها به آن پیوسته اند ، پس هرگاه معده سالم باشد رگ ها سلامتی صادر می کنند و هرگاه معده بیمار باشد رگ ها بیماری صادر می کنند .

🟢 رسول خدا صلی الله علیه و
آله می فرماید :

 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

معده خانه هر دردی و پرهیز پایه هر درمانی است ، پس چیزی بخور که با تو سازگار باشد .

🔆 سفر

🟢رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرماید:

 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

مسافرت کنید تا تندرست باشید .

🔆 شب زنده داری

🟢امیرمؤمنان علی(ع)
می فرماید :

 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

شب زنده داری مایه سلامتی بدن است .

(منظور از شب زنده داری , شب زنده داری متعادل جهت تهجد میباشد که موجب تقویت روح وجان میگردد).

🔆سکوت

🟢امیرمؤمنان علی (ع)
می فرماید :

 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

سکوت مایه راحتی و آسایش است .

🔆نکته

سکوت در مواردی که سخن گفتن ضرورتی ندارد، مایه آسایش روحی است ؛ همچنین پرهیز از سخن در برخی جاها از پیامدهای ناگواری چون دشمنی و به خطرافتادن سلامت تن جلوگیری می کند .

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید