آخرین مطلب

سحرآموزی در مکتب اسلام حرام

🔕🔕🔕سحر آموزی و حرام بودن در مکتب اسلام
الإمامُ علیٌّ علیه السلام : مَن تَعَلَّمَ شَیئا مِنَ السِّحرِ قَلیلاً أو کَثیرا فَقَد کَفَرَ ، و کانَ آخِرَ عَهدِهِ بِرَبِّهِ ، و حَدُّهُ أن یُقتَلَ إلاّ أن یَتُوبَ .

امام على علیه السلام : هر که چیزى از جادو بیاموزد ، کم یا زیاد ، کافر است و [این ]پایان عهد او با پروردگارش باشد و کیفرش آن است که کشته شود، مگر اینکه توبه کند ..

📚کتاب معتبروسائل الشیعه جلدهفدهم صفحه ۱۴۹ .
⛔️⛔️متاسفانه بعضی از کاربران به تلگرام اعتمادکرده و کانال های سحرآموزی را عضو میشوند‼️