آخرین مطلب

کدو خوری و استنباط از روایات

📚📚اعجاز پزشکی آیات قرآن در داستان حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام با خوردن کدو
برای کمبود اکسیژن
آسم
تنگی نفس
سرفه
ویتامین A
ویتامین B6

@soroshesalamati