آخرین مطلب

میل بدن به تلخی و تندی و شوری و شیرینی و خاک خوری و علل یابی بر مبنای طب سنتی

میل شما به چیست❓

🔻کسانی که میل به تلخی وتندی دارند یک سردی در بدنشان وجود دارد.🌶 و

🔻کسانی که خیلی میل به شوری دارند: علت غلبه سودا یا سودای مغز است (استرس،اضطراب،افسردگی)یا سودای معده (اشتهای کم ومکرر،ریزه خواری) نشانه ی سودای معده است.
🔻کسانی که میل به ترشی دارند : علت غلبه صفرا است معمولا از شیرینی هم بدشان می آید .

🔻کسانی که به شدت میل به شیرینی دارند :کم خونی شدید دارند.

🔻کسانی که میل به گچ،خاک،برنج خام، یخ،کشک دارند: علت کم خونی شدید است که حتما باید رفع شود.

@soroshesalamati