آخرین مطلب

ریه و ورزشهای ریه بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚🔰وزرشهای ریه!

🔹در درمان بیماریهای ریه علاوه بر دارو، روشهای موثر ، ایمن و ساده ای توصیه شده است.
🔸جالب این که این روش ها در مرحله پیشگیری نیز با تقویت ریه ها کاملا موثر هستند.
🔹همچنین در دوره نقاهت بیماریهای ریوی در باز توانی ریه ها و باز گردان آنها به حالت اول کاربرد دارند.

❇️ این اقدامات با عنوان ” ریاضت های ریه ، یعنی ورزش های ریه “، در طب ایرانی شناخته می شوند.

✔️انواع ورزشهای ریه (این ورزش ها باعث می شوند مواد زاید ریه ها تلطیف پیدا کرده و به آسانی با حرکت طبیعی مژک ها دفع شوند )

💠آواز بلند مانند :

۱️⃣تلاوت قرآن با صدای بلند. آواز خواندن
۲️⃣ نفس عالی نافخ – تنفس عمیق که باعث انبساط کامل ریه شود.
۳️⃣ دمیدن (فوت کردن) به شدت
۴️⃣تا جایی که امکان دارد نفس عمیق کشیده و نفس تان را حبس کنید.حبس نفس ، بلافاصله شش ها را گرم می کند وسردی آنها را رفع می نماید.

⚠️ اگر دچار تنگی نفس یا سختی نفس شدید ، وضعیت مناسب انتخاب کنید( توصیه برای بیماران )

👈 ” خوابیدن به پشت یا طاق باز خوابیدن” باعث تشدید تنگی نفس می شود.
👈 خوابیدن به رو یا به اصطلاح ” دمر ” و حالت نشسته با گردن کشیده بهترین حالت در تخفیف تنگی نفس است.
👈 ” خوابیدن به پهلو ” به میزان متوسط تنگی نفس را بهتر می کند.

📝نسخه : هر ۲ تا ۳ ساعت هرکدام از ورزش های ۱ تا ۴ را اتتخاب و بین ۱۰ تا ۱۵ بار انجام بدهید.توصیه می شود در حالت دم از بینی نفس بکشید تا هوای ورودی تصفیه و گرم شود و در بازدم از دهان نفس را بیرون بدید. بهتر است پس از دم ، و باز دم ، چند ثانیه نفس را نگهدارید.

📚منبع:
1- اکسیر جلد ۲ صفحه ۸۸۰ و ۸۸۶
2- طب اکبری جلد ۱ صفحه ۴۹۲

🖊دکتر یحیی زینال پور (متخصص طب سنتی ایرانی)

انجمن علمی طب سنتی ایران

🌐 www.itma.ir

👉 @persianmedicine 👈