آخرین خبرها

نقرس درمانی بر مبنای طب سنتی

🔴 درمان نِقرس :

🔺 خوردن سرکنگبین شبها
🔺 حجامت عام که باعث می شود اسید اوریک بدن تنظیم شود
🔺 اما در این بیماری رسوب وجود دارد و لذا حجامت ساکرال ساق و کعب الارقوب(بین پاشنه) و در نهایت زالوی موضعی انگشت شست پارا انجام می دهیم
@drzohoor_matab