آخرین خبرها

زگیل درمانی بر مبنای طب سنتی با سرکه و سیر و پوست موز

💊💊💊⛔️⛔️⛔️📚📚📚زگیل:
دکتر مایکل اونیل جراح معتقد است اگر روی زگیل را با قسمت داخلی پوست موز رسیده بپوشانید به ترمیم آن کمک می‌کند. این ادعای اونیل دلیل ساده‌ای دارد: درون بخش داخلی پوست موز ماده‌ای به نام موسیلیج وجود دارد که خاصیت ضد ویروس دارد.

 

به اعتقاد این متخصص اگر هر شب روی زگیل را با قسمت داخلی پوست موز بپوشانید، پس از مدتی زگیل برطرف می‌شود.

برای بهتر عمل کردن درمان میتوان یک حبه سیر له شده را به پوست موز بمالید و روی زگیل بگذارید.

سرکه ماده دیگری است که دکتر راونایک معتقد است در درمان زگیل کاربرد دارد. این متخصص دانشگاه شفیلد اسید سرکه را نابود‌کننده بخش‌های ویروسی زگیل می‌داند و می‌گوید: هر روز حداقل ۱۵ دقیقه ناحیه مبتلا را در سرکه رقیق شده فرو ببرید و این کار را آنقدر تکرار کنید تا زگیل برطرف شود.
البته دهها نوع مختلف زگیل وجود دارد که به نسبت مکان هرکدام باید از درمان مواثر استفاده کرد.

@drkhodadadii