آخرین خبرها

رحم و اختلالات قاعدگی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊🔘 #قاعدگی

🔸میزان ریزش قاعدگی در سرد مزاجها زیاد است، برای اینکه بلغم دفع میکند و خون بلغم کمرنگ است

🔸اگر سردی با خشکی همراه باشد، درد قاعدگی شدید با خون قاعدگی کم است و فقط ۳روز است

🔸اگر سردی با رطوبت همراه باشد

🔸درد قاعدگی همرا با سردرد و قاعدگی طولانی مدت به مدت ۷الی ۱۰ روز و در انتهای قاعدگی با ریزش قطره قطره همراه است

📚استاد خیراندیش

┅┅❅❈❅┅┅
💞 @tanbalitokhmdan 💞