آخرین خبرها

زایمان و تغذیه آن با خرما بر مبنای طب اسلامی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
🛎 غذایی مناسب برای زنی که تازه #زایمان کرده است

💚پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله:

🍏✍🏻نزد من ، برای زن تازه زا، شفایی مانند خرما و برای بیمار درمانی مانند عسل وجود ندارد .

✴️👈🏻اولین چیزی که زن تازه زا میخورد باید رطب باشد.

📚کنز العمال ج ۱۰،ص۴۴.

🍋 @tebesamen