آخرین خبرها

کلسیم سازی بر مبنای طب سنتی

جایگزین قرص های کلسیم:

🔺بادام درختی
🔺انجیر
🔺پودر سنجد
🔺تخم شربتی
🔺 کشک سنتی

@tebiranii