آخرین خبرها

جوش صورت و راهکارها بر مبنای طب سنتی

#آکنه و جوش صورت و بدن
درمان
۱٫مصرف خنکیها.
۲. مصرف عرق کاسنی روزی یک لیوان.
٣. حجامت عام ۲ تا ۳ مرحله با حجامت موضعی نزدیک جوش.
۴. در صورت بهبود نیافتن، زالودرمانی (توسط طبیب طب سنتی).
@tebiranii2