آخرین خبرها

سینوس و سینوزیت و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

✅درمان سینوزیت و ریزش سینوسی

@tebiranii *
🍃سینوزیت را به روشهای زیر میتوان درمان نمود:
– روغن سیاه دانه به روش زیر داخل بینی چکانده شود.
شب اول یک قطره داخل بینی سمت راست.
شب دوم یک قطره داخل بینی سمت چپ.
شب سوم دو قطره داخل بینی سمت راست.
شب چهارم دو قطره داخل بینی سمت چپ.
شب پنجم سه قطره داخل بینی سمت راست.
شب ششم سه قطره داخل بینی سمت چپ.
بعد از این شش روز یک هفته قطره را قطع کرده سپس دوباره به روش بالا یکبار دیگر ادامه دهید. سپس در هفته چهارم استنشاق آب ولرم به همراه یک قاشق مرباخوری عسل در هر دو بینی هر شب انجام شود.
♦توجه:
مالیدن اسانس نعناع یا روغن سیاه دانه روی پیشانی  در این مدت  مفید است.
توجه:
در هنگام استفاده از روغن سیاهدانه سر باید کاملا رو به عقب باشد یا سر در حالت سجده قرار گیرد.
توجه:
منظور از تعداد قطره ها تعداد قطره ای است که واقعا داخل سینوس ها شود.
توجه:
استفاده از این قطره معمولا دارای سوزش  و ریزش خلط پشت حلق را بیشتر میکند که امری طبیعی است.
@tebiranii *
#روش‌درمان۲
روش دیگر درمان استفاده از ترکیب یک لیوان آب جوشیده ولرم به همراه یک قاشق مرباخوری جوش شیرین جهت استنشاق شبانگاه به مدت سه شب سپس یک هفته تعطیل دوباره سه شب این کار انجام گردد. سپس یک هفته استشاق آب و عسل به روش بالا توصیه می شود.
#روش‌درمان۳
روش دیگر درمان  استفاده از بخور اکالیپتوس به مدت ۱۴ شب می باشد.
♦توجه:
در بین سه روش بالا روش اول از همه بهتر است. ضمنا اگر با روشهای بالا درمان کامل اتفاق نیفتاد باید جهت درمان تکمیلی از زالو درمانی استفاده گردد.
@tebiranii *