آخرین مطلب

📚عریانگری بدن از منظراسلامی و بروز تدریجی سیاتیک در ایستاده شلوار پوشیدن از منظرطب ایرانی

  1. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «خداوند به حضرت ابراهیم وحى کرد که زمین به سبب دیدن عورت تو به من شکایت مى‌کند، میان زمین وعورت خود حجابى قرار ده تا زمین ناراحت نباشد[۱] ، سپس حضرت ابراهیم پاجامه را اختراع کرد وپوشید».[۲]
  2. در کتاب جامع بزنطى روایت شده است که هر که پاجامه ( شلوار)را ایستاده بپوشد، تا سه روز حاجتش برآورده نشود.[۳]
  3. از حضرت امیر المؤمنین على علیه السلام روایت شده است که فرمود: «پوشیدن پاجامه در حال ایستاده، موجب اندوه است».[۴]
  4. در حدیثى دیگر فرمود: «پاجامه را ایستاده ورو به قبله ورو به انسان دیگرى نپوشید».[۵]
  5. ودر سخنى دیگر فرمود: «پیامبران پیراهن را پیش از پاجامه مى‌پوشیدند».[۶]
  6. در کتاب فقه الرّضا آمده است: پاجامه ( شلوار) را ایستاده نپوشید که موجب هلاکت وزردآب(خلط صفرا ) وغم ودرد مى‌شود، بلکه نشسته بپوشید ودر وقت پوشیدن این دعا را بخوانید:
    بِسْمِ اللهِ اَللّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتی وَلا تَهْتِکْنی فی عَرَصاتِ الْقِیامَهِ وَاعْفُ فَرْجی وَلا تَخْلَعْ عَنّی زینَهَ الاْیمانِ.[۷]
  7. کتاب مکارم الأخلاق از کتاب نجات نقل کرده است که به هنگام پوشیدن پاجامه (شلوار)این دعا خوانده شود: اللّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِی وَآمِنْ رَوْعَتِی وَاعْفُ فَرْجِی وَلا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِی ذلِکَ نَصِیبآ وَلا لَهُ إلى ذلِکَ وُصُولاً فَیَصْنَعَ لِىَ الْمَکایِدَ وَیُهَیِّجَنی لاِرْتِکابِ الْمَحارِمِ.[۸]
[۱] . گفتنى است که عرب‌ها زیر پیراهن بلند (دشداشه) پاجامه نمى‌پوشیدند. اکنون هم کم‌وبیش برخی عرب‌ها چنین مى‌کنند. روایت مزبور ناظر به پوشش پاجامه براى چنین کسانى است، زیرا در حرکات وحالات مختلف، ممکن است قسمت‌هایى از بدن انسان نمایان شود.
[۲] . علل الشرایع، ج ۲، ص ۵۸۵، ح ۲۹؛ بحارالأنوار، ج ۱۲، ص ۷۷، ح ۳٫
[۳] . السرائر، ج ۳، ص ۵۸۱؛ وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۴۱۷، ابواب احکام الملابس، باب ۶۸، ح ۵٫
[۴] . مکارم الأخلاق، ص ۱۰۱؛ وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۴۱۶، ابواب احکام الملابس، باب ۶۸، ح ۲٫ (شاید بهاین خاطر که گاه ممکن است خطرهایى پیش آید).
[۵] . مکارم الأخلاق، ص ۱۰۱؛ وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۴۱۶، ابواب احکام الملابس، باب ۶۸، ح ۴٫
[۶] . مکارم الأخلاق، ص ۱۰۱؛ وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۴۱۶، ابواب احکام الملابس، باب ۶۸، ح ۳٫
[۷] . ترجمه: «به نام خدا، پروردگارا، عیوبم را بپوشان ودر روز قیامت مرا رسوا مگردان ومرا پاکدامن قرار دهوزینت ایمان را از من سلب نفرما». فقه الرّضا، ص ۳۹۵، باب الزىّ والزّینه ؛ مستدرک الوسائل، ج۳، ص ۳۱۳،باب ۴۴، ح ۱٫
[۸] . ترجمه: «بار خدایا، عیوبم را بپوشان وهراسم را برطرف کن ومرا پاکدامن قرار ده واز براى شیطان در آنبهره‌اى وبراى رسیدن به آن راهى قرار مده، تا براى من حیله‌ها سازد وبر گناهان تحریک‌ام کند».مکارم الأخلاق، ص ۱۰۱٫
آدرس منبع درسایت 🔻🔻
https://old.makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=105290&catid=6514&pid=326045
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻م
📚📚📚نظریه معارفی 🔻درتجارب طب سنتی از بیماران سیاتیکی محرزاست کسانیکه ایستاده شلوارمیپوشند به علت آنکه پاها را ناگهان بلندمیکنند به بزرگترین عروق بدن فشارسختی وارد میشود و گرفتار عارضه رگ گرفتگی وورم عروق کشاله ران ها شده و تا مدتها رگ سیاتیک فردرازمین گیر میکند
🌹خوب برای درمان تدریجی این خطای طبی ،، مالیدن روغن بابونه در کشاله و لگن به روش ارام و سپس سشورا چنددقیقه ای کشیدن است