آخرین مطلب

لرزش دست و پاها و راهکارهای طب سنتی

ناراحتی_عصبی

💥لرزش دست وپا ناشی از ضعف عصبی . (قوا تحلیل رفته )

✅در این موارد اول باید دید علت ضعف چیست و بعد مقویات و مفرحات استفاده شود .

✅مثل شربت بادام(۵۰گرم بادام+۲ق غ عسل+الیوان آب درمخلوط کن ریخته) بنوشند.

📚استاد بنی هاشمی

@soroshesalamati