آخرین مطلب

حمام رفتن زنان و دختران در ایام پریودی و مضرات گسترده آن بر مبنای طب سنتی

‍ 🌺 استحمام در قاعدگی

❌ زنان در دوره قاعدگی از استحمام بپرهیزند و حتی به صورت موضعی نیز از این امر پرهیز داشته باشند
چرا که این عمل باعث جذب آب از طریق رحم شده و سبب عفونت در رحم و چه بسا ضعف تخمدانها ،نازایی،کیست تخمدانها می گردد

⭕️ طبع آب، بلغم است. بلغم جاری وساری ،پس استحمام در این دوره باعث خونریزی زیاد میگردد و ضعف جنسی در زنان ، مضر اعصاب و قلب است

✅ رحم در دوره قاعدگی دارای خون زیاد ومستعد عفونت است

⚡️طهارت واستحمام دردوران قاعدگی باعث جذب رطوبت به رحم(دهانه رحم در این دوره باز است) و زمینه کیست تخمدان وتوده های رحم را فراهم می سازد

📚 خداوند در قرآن مجید دوره قاعدگی را اذیت وآزار دانسته و به همین علت نماز و طهارت را در طی قاعدگی واجب ندانسته وسلامت جسم وروان را در فرد حائز اهمیت دانسته است
@soroshesalamati